Felhasználási feltételek

A VITERRA HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1138 Budapest (Duna Tower), Népfürdő u 22., a továbbiakban, mint „Viterra”) és cégcsoportja tevékenységével összefüggésben a Viterra BV (székhelye: Blaak 31, 3011 GA Rotterdam, Hollandia, a továbbiakban, mint „Viterra BV”), mint üzemeltető által működtetett (a továbbiakban együtt „Viterra” vagy „mi”), weboldalon található információk felkeresésével Ön elfogadja az alábbi feltételeket: 

Adatvédelem

Weboldalunk használatával Ön elfogadja Adatvédelmi Tájékoztatónkat.

Ajánlat- és kötelezettségvállalás hiánya

A Viterra weboldalán közzétett információk nem tekinthetők befektetési tevékenységben való részvételre, ügylet végrehajtására vagy bármilyen típusú jogi aktus megkötésére vonatkozó megkeresésnek, ajánlatnak vagy javaslatnak. A weboldalon közölt információkat és véleményeket a Viterra kizárólag személyes felhasználásra, tájékoztatási céllal közli, és értesítési kötelezettség nélkül megváltoztathatja. A Viterra semmilyen módon nem jelenti ki és nem garantálja (sem kifejezetten sem hallgatólagosan), hogy a weboldalán közölt információk és vélemények pontosak, hiánytalanok és naprakészek.

Hivatkozások

A weboldalon harmadik felek weboldalaira mutató hivatkozások találhatók, amely weboldalak felett a Viterra semmiféle ellenőrzést nem gyakorol. Az ilyen hivatkozások nem jelentik, hogy a Viterra ajánlja ezeket a weboldalakat, sem azt, hogy bármilyen felelősséget vállalnánk használatukért vagy tartalmukért. A hivatkozásokat kizárólag az Ön kényelme érdekében közöljük.

Felelősség korlátozása

A Viterra bármely megszorítás nélkül kizár mindennemű felelősséget azon közvetlen, közvetett, eseti, következményes, illetve büntető jellegű kártérítésre alapot adó károk, veszteségek, kötelezettségek, kiadások és költségek vonatkozásában, függetlenül ezek jellegétől, amelyek a Viterra weboldalának vagy a harmadik felek weboldalaira mutató hivatkozásoknak a használatából, azok felkereséséből vagy elérhetőségük hiányából eredeztethetők, ill. a jelen weboldalon fellelhető információkra való támaszkodásra vezethetők vissza.

Szerzői jogok és védjegyek

A weboldalon fellelhető valamennyi információ és egyéb tartalom szerzői jogával a Viterra rendelkezik. A fenti korlátozott mértékű felhatalmazás kivételével a Viterra a szerzői jogával kapcsolatos semmilyen engedélyt és jogot nem ad Önnek, ill. nem ruház át Önre.

A weboldalon megjelenő kereskedelmi és szolgáltatási védjegyek, kereskedelmi nevek, kereskedelmi dizájnok és termékek Hollandiában és nemzetközileg is oltalom alatt állnak, és semmilyen körülmények között nem használhatók fel a Viterra előzetes írásos engedélye nélkül, kivéve a Viterra termékeinek és szolgáltatásainak azonosítására.

Irányadó jog

Az itt közölt fontos jogi tájékoztatásra a magyar anyagi jogszabályai az irányadóak, értelmezésük ezeknek megfelelően történik. Ön hozzájárul ahhoz, hogy a weboldal használatából eredő bármely jogvitát a magyar bíróságok kizárólagos hatáskörébe utaljunk.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a jelen felhasználási feltételeket a Viterra időről-időre módosítja. Az Ön felelőssége, hogy rendszeresen ellenőrizze a weboldalon a változásokat. Jelen felhasználási feltételek utolsó módosítása: 2020. február 22.

Sütikre vonatkozó szabályzat